План роботи РМО

План роботи РМО на 2017-2018 н.р. (відкрити, скачати)
План роботи РМО на 2016-2017 н.р. (відкрити, скачати)

А Р Х І В 

План роботи РМО на 2015 - 2016 н.р. (відкрити, скачати)
План роботи РМО на 2014 - 2015 н.р. (відкрити, скачати)


План роботи на 2013 - 2014 н.р. 
Теми засідань РМО на 2013 – 2014 навчальний рік
І ЗАСІДАННЯ
СЕРПЕНЬ, 2013р.
ТЕМА. Актуальні проблеми та нові тенденції у вивченні української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у новому навчальному році (2013 -2014).
МЕТА. Ознайомитися з інструктивно-методичними рекомендаціями на 2013-2014 навчальний рік, визначити завдання словесників у ході реалізації нової проблемної теми, спрямувати  роботу членів МО на реалізацію поставлених завдань, знати основні вимоги до сучасного уроку. 
1.           Аналіз  роботи  МО  за  2012-2013  навчальний  рік.        Дмитренко І.В., керівник МО
2.           Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури у новому навчальному році.      Бондаренко Л.В., ЗОШ №2
3.           Результати тематичних перевірок та атестацій закладів освіти, ведення предметних сторінок у класних журналах.      Д`яченко І.В., методист МК
4.           Про новий Держстандарт та особливості викладання мови та літератури.        Д`яченко І.В., методист МК
5.           Нове в програмі.Про зміни до програм у 5класі.   Поліщук С.А.,ЗОШ №3
6.           Презентація до вступного уроку з літератури(клас на вибір).      Тряпіцина О.Д.,
Тернівська ЗОШ
7.           Опрацювання переліку літератури,рекомендованої МОН для використання вчителями української мови та літератури.     Д`яченко І.В., методист МК
8.           Враження від зустрічі з польськими вчителями в Києві.   Павлюк Л.А.,НВК «Всесвіт»
9.           Інформація про конкурс «Розкрилля душі».          Д`яченко І.В., методист МК
10.         На книжкову полицю вчителя .Календар знаменних дат. Дмитренко І.В., керівник МО
11.         Про метод проектів у навчальному процесі.          Дмитренко І.В., керівник МО
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.           Опрацювати  літературу з теми «Текстоцентричний підхід до вивчення рідної мови». Члени  МО
2.           Продовжити роботу  над  пошуками  нових  шляхів  підвищення  орфографічної  та  пунктуаційної  грамотності. Члени  МО
ІІ ЗАСІДАННЯ
15 ЖОВТНЯ, 2013р., ЗОШ №3
ТЕМА  Текстоцентричний підхід до вивчення рідної мови.
            МЕТА Теоретично опрацювати й познайомитися з практичним застосуванням  текстоцентричного методу вивчення рідної мови.
1.         Виступ  на  тему:  „Методи навчання української мови у системі компетентнісної освіти.”  («Дивослово»,№6,2013) Абельмас Г.М., ЗОШ №3
2.         Повідомлення: «Текстоцентричний підхід до вивчення рідної мови й формування навчальних компетентностей учнів».      Тряпіцина О.Д., Тернівська ЗОШ
3.    Відвідування й  обговорення  відкритого уроку з мови.         Поліщук С.А.,ЗОШ №3
4.          «Я роблю це так».Використання методу проектів на уроках словесності.   Міщенко Г.Л., гімназія «Світоч»
5.          «Коло ідей».Лінгвістичне дослідження у формуванні навчальних компетенцій учнів.(Готуємо майбутніх науковців,членів МАН). Фастовець Н.І.,Антонівська ЗОШ
6.         Інформаційно-бібліографічний огляд новинок літератури. Д`яченко І.В., методист МК
ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.    Підготувати  огляд  новинок  методичної  літератури. Члени МО
2.    Опрацювати літературу з питання: «Інноваційний урок з літератури».        Члени МО
3.    Проводити  інтенсивну  підготовку  учнів  до  участі  у  Всеукраїнській  олімпіаді  з  мови та літератури.       Члени МО
4.    Підготувати  виставку  учнівських  зошитів  з  української  мови та літератури.    Учителі Соколівської ЗОШ
ІІІ ЗАСІДАННЯ
10 грудня, 2013р., СОКОЛІВСЬКА ЗОШ
ТЕМА. Інноваційний урок літератури:координати творчості.
МЕТА. Розуміти ,у чому полягає інноваційність сучасного уроку літератури,будувати власні уроки ,використовуючи новітні технології.
1.         Виступ  на  тему:  „Методи навчання української літератури в системі компетентнісної освіти”. Жук С.В.,Дніпровська  ЗОШ
2.         Відвідування  та  обговорення  відкритого  уроку  з  літератури.  Творча  дискусія.  Обмін  досвідом. Навоєва Н.А.-відкритий урок
3.         Ознайомлення  з  новинками  методичної  літератури. Д`яченко І.В.,методист МК
4.         Виставка учнівських зошитів. Учителі Соколівської ЗОШ
5.         «Я роблю це так».Моделювання уроку літератури як творчий процес(із творчої лабораторії словесника). Приходько К.І., Вільноандріївська ЗОШ
6.         Повідомлення.Компаративістика як засіб розвитку читацьких інтересів учнів на уроках української літератури, Солдатенко Н.В.,НВК «Всесвіт»
7.         Обговорення  підсумків  ІІ  (міського)  етапу  Всеукраїнських  олімпіад  з  предметів. Дмитренко І.В.,керівник МО
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.         Конструювання уроку із застосуванням електронних засобів. Члени МО
2.         Інформація  про  результати участі в літературних конкурсах. Д`яченко І.В., методист МК
3.         Підготувати до  огляду  кабінет  української  мови. Ситник Н.А.,Купріянівська ЗОШ
4.         Огляд  новинок  методичної  літератури,  періодичної  преси. Зарубіна Л.О.,гімназія «Світоч»
ІV  ЗАСІДАННЯ
ЛЮТИЙ, 2014р., КУПРІЯНІВСЬКА ЗОШ
ТЕМА. Традиційні та інноваційні підходи у створенні креативної інтелектуальної особистості на уроках словесності.
МЕТА. Формування потреби різнобічного розвитку власних здібностей і нахилів,оволодіння сучасними методами оперування знаннями,уміннями використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології.
1.         Відвідування  та  обговорення відкритого уроку.  Обмін  досвідом.       Ситник Н.А., Купріянівська ЗОШ
2.         Радимо прочитати.Огляд  новинок  методичної  та наукової літератури.           ЗарубінаЛ.О., гімназія «Світоч»
3.         Проблемні завдання та лінгвістичні ігри на уроках української мови(УМЛ в сучасній школі,№2-3,2013).          Бондаренко Л.В., ЗОШ №2
4.         Лінгвістичний диктант як засіб вивчення рівня навчальних досягнень учнів(УМЛ в сучасній школі,№3,2013; «Дивослово»,№4,2013).    Терещенко Л.Ф., Кам`янська ЗОШ
5.         Формування виразного говоріння й читання на уроках мови (УМЛ всучасній школі,№1,2013).            ТищенкоН.М., Дружелюбівська ЗОШ
6.         Огляд  кабінету  української  мови та літератури  (зав.кабінетом  Ситник Н.А.)           СитникН.А., Купріянівська ЗОШ 
ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.           Організація  роботи  консультативних  пунктів  для  учнів  випускних  класів.           Члени МО
2.           Підготовка  до  відзначення  Дня  слов’янської  писемності  і  культури.         Члени МО
3.           Звіт  про  роботу  МО  у  2013-2014  навчальному  році. Дмитренко І.В., керівник МО
4.          Звіт  про  участь  учнів  у  творчих  конкурсах. Д`яченко І.В., методист МК
5.           Підготувати презентацію власних творчих напрацювань.          Члени  МО
6.           Огляд  новин  методичної  літератури  та  періодичної  преси.  Члени  МО

V ЗАСІДАННЯ
ТРАВЕНЬ,  2014р.
ТЕМА.  Про  підсумки  роботи  МО  вчителів  - словесників протягом  2013-2014  навчального  року в сфері наукової та інноваційної діяльності над проблемною темою: «Науково-методичне забезпечення формування компетентнісної особистості шляхом організації проектної діяльності на уроках мови та літератури».
            МЕТА.  Узагальнити  й  проаналізувати  ефективність  і  результативність роботи  МО  протягом  навчального  року.
1.      Звіт  голови  МО  про  роботу  протягом  навчального  року,  об’єктивна  оцінка  діяльності  методичного  об’єднання,  досягнень  та  недоліків  і  визначення  шляхів  удосконалення  роботи  МО  у  наступному  навчальному  році.      ДмитренкоІ.В.,керівник МО
2.   Звіт  про  організацію  роботи  консультативних  пунктів  для  учнів  9-х  і  11-х  класів  та  підготовку  до  державної  підсумкової  атестації.   Члени  МО
3.   Інформація  про  участь  учнів  району  у  творчих конкурсах.         Д`яченкоІ.В.,методист МК
5.   Огляд  новинок  методичної  літератури  та  періодичної  преси.     Члени  МО
6.   Виступ.Роль самоосвіти у підвищенні професійної компетентності педагога.        Карпович Л.С.,гімназія «Світоч»
7.         Траекторія особистісного розвитку педагога:проектування й реалізація.Вернісаж педагогічних ідей (презентація вчителями власних творчих напрацювань).  БулахТ.В.,Дніпровська ЗОШ;
МізернаВ.М.,Привільненська ЗОШ;
Кандул В.О.,Соколівська ЗОШ;
Кармазь А.М.,Любимівська ЗОШ
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.   Моделювання та захист моделей уроку з питання впровадження продуктивних технологій в навчально-виховний процес.      Члени  МО


РОБОТА РМО МІЖ ЗАСІДАННЯМИ 2013 – 2014  Н.Р.

        Вересень – жовтень

  Інструктивно-методична нарада.

1. Огляд новинок  методичної літератури.
2.Обговорення матеріалів Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика.
3.Дотримання єдиного орфографічного режиму на уроках української мови та літератури.


       Листопад

 1.  Проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури , І туру Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.
      2. Участь у роботі районної комісії під час проведення районної олімпіади з української мови та літератури.
      3.Проведення Тижня слов’янської писемності.
      
      Грудень
       Інструктивно-методична нарада

 1. Обговорення результатів олімпіади.
 2. Обговорення результатів навчальних досягнень учнів у І семестр з української мови та літератури.
Січень – лютий

 1.  Взаємовідвідування уроків.
 2.  Провести предметний тиждень з української мови та літератури.
      Березень
 1. Взаємоперевірка зошитів з метою усунення недоліків у дотриманні єдиного орфографічного режиму учнями.
 2. Провести Шевченківські дні. 
Квітень – травень
 1. Робота по зміцненню матеріальної бази кабінетів.

 2. Опрацювання матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання

   з української мови та літератури – 2014.

 3. Визначення сформованості предметних компетентностей учнів
          з української мови та літератури.
     4.Підготовка до ДПА, ЗНО, опрацювання інструкцій.


*  *  *
АРХІВ

Аналіз роботи РМО словесників за 2011-2013 н.р.

 Аналіз роботи РМО за 2011 - 2012 навчальний рік (презентація)

План роботи РМО на 2012-2013 навчальний рік ТЕМИ  ЗАСІДАНЬ  РМО
НА 2012 – 2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
( орієнтовні, можливі корективи)

І  ЗАСІДАННЯ

                    27 СЕРПНЯ,  2012р.

ТЕМА.  Опрацювання  офіційних  документів  Міністерства  освіти 
і  науки  України  на 2012-2013    навчальний  рік  і  спрямування 
 роботи МО  учителів-філологів  у новому  навчальному  році.

МЕТА.  Ознайомитися  з  інструктивно-методичними 
рекомендаціями  на 2012-2013    навчальний  рік; 
 спрямувати  роботу  членів  МО  на  реалізацію
поставлених завдань.


Зміст
Відповідальні
1.
Аналіз  роботи  МО  за  2011-2012  навчальний  рік.
Дмитренко І.В.,
керівник МО 

2.
Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури у новому навчальному році.
Д`яченко І.В.,
методист МК
3.
Результати тематичних перевірок та атестацій закладів освіти, ведення предметних сторінок у класних журналах.
Д`яченко І.В.,
методист МК
4.
Оформлення досвіду роботи вчителя-словесника.
ЛебединськаН.М.,

ЗОШ№3
5.
Портфоліо вчителя.
Павлюк Л.А.
,ЗНВК
«Всесвіт» 

6.
Презентація до вступного уроку з мови(клас на вибір).
БруснікЛ.А.,Люцернянська ЗОШ,Руденко О.В.,
М.-Лукашівська ЗОШ
7.
ДПА:проблеми,шляхи подолання недоліків.
Овчар Л.І.,ЗОШ№3,
Кіріян Т.В.,гімназія «Світоч»
8.
Аналіз візиток ЗапоВІКІ та створення творчої групи,яка працюватиме над блогом.
ФастовецьН.І.,Антонівська ЗОШ,Д`яченкоІ.В.,методист МК

ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ

1.
Підготувати  і  провести  відкриті уроки та виховні заходи вчителям,які атестуються.
Павлюк Л.А.,ЗНВК «Всесвіт»
2.
Розробити  тестові  завдання  з  української  мови  для  11  класу.
Члени  МО
3.
Працювати  над  пошуками  нових  шляхів  підвищення  орфографічної  та  пунктуаційної  грамотності  учнів.

Члени  МО
4.
Підготувати  огляд  новинок  методичної  літератури.
Члени  МО
5.
Підготувати  до  огляду  навчальні  кабінети.
               Члени  МОІІ  ЗАСІДАННЯ

23      ЖОВТНЯ,  2012р.,ЗНВК «ВСЕСВІТ»
                                                                                                         
ТЕМА.  Інноваційні  аспекти  підвищення  мовної  культури 
 та  грамотності  учнів.

МЕТА.  Обговорення  інноваційних  технологій  у  методиці 
 підвищення  загальної    культури  усного  та  писемного 
 мовлення  учнів.


Зміст
Відповідальні
1.
Виступ  на  тему:  „Інноваційні  аспекти розвивального  навчання,  спрямованого  на  підвищення  культури  усного  і  писемного  мовлення  школярів”
 ЛяшкоГ.І.
,Михайлівська ЗОШ


2.
Огляд  новинок  методичної  літератури  з  теми.
Д`яченко І.В.,
методист МК
3.
Відвідування й  обговорення  відкритих  уроків.
Павлюк Л.А.,
ЗНВК «Всесвіт»
4.
Огляд  навчального  кабінету  з української мови та літератури  (зав.кабінетом  ПавлюкЛ.А.
Павлюк Л.А.,
ЗНВК «Всесвіт»
5.
Організація,  підготовка  та  проведення  відзначення  у  школі  Дня  української  писемності  та  мови.

Мостова С.Л.,
ЗНВК «Всесвіт»
6.
Обговорення  тестових  завдань  з  української  мови  для  11  класу. 
Дмитренко І.В.,
керівник МО
7.
Створення умов для активізації творчої діяльності учнів на уроках.
Фесенко О.Ф.,
ЗНВК «Всесвіт»
8.
Використання інноваційних технологій для розвитку творчого мислення учнів.
Гуляєва Л.О.,
ЗНВК «Всесвіт» 


ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ

1.
Підготувати  огляд  новинок  методичної  літератури.
Члени МО
2.
Підготуватися  до  презентації  власної  творчої  лабораторії.
НестеренкоН.В.,
Новогупалівська ЗОШ
3.
Проводити  інтенсивну  підготовку  учнів  до  участі  у  Всеукраїнській  олімпіаді  з  навчальних  предметів

Члени  МО
4.
Підготувати  виставку  учнівських  зошитів  з  української  мови.
Кулініч С.І.,
Солонянська ЗОШ
5.
Підготувати  тестові  завдання  для  тематичного  оцінювання  учнів з  української  літератури  у  10  кл.

Члени  МО


ІІІ  ЗАСІДАННЯ

  20  листопада, 2012р., СОЛОНЯНСЬКА ЗОШ

ТЕМА.  Форми  і  методи  викладання  української    літератури,
              спрямовані  на  формування  читацьких  інтересів 
та  виявлення творчих  здібностей  учнів.

МЕТА.  Розглянути  варіанти  практичного  застосування  інноваційних
 (в  т.ч.  мультимедійних)  технологій  на  уроках  літератури  з  метою
підвищення  якості  та  ефективності  навчального  процесу.


Зміст
Відповідальні
1.
Виступ  на  тему:  „Впровадження  інноваційних  (в  т.ч. мультимедійних)  технологій,  методик  у  вивченні  української    літератури”.
Огренич О.Ф.,
Солонянська  ЗОШ
2.
Відвідування  та  обговорення  відкритих  уроків  з  теми.  Творча  дискусія.  Обмін  досвідом.
Члени  МО
Іванова М.М.-
відкритий урок
3.
Ознайомлення  з  новинками  методичної  літератури.
Д`яченко І.В.,
методист МК
4.
Виставка учнівських зошитів.
Кулініч С.І.,
Солонянська ЗОШ  

5.
Комп`ютерні технології на уроках літератури.
Кирик С.С.,
Нововасилівська ЗОШ
6.
Огляд  навчального  кабінету  української  літератури  (зав.кабінетом  Іванова М.М.).
Іванова М.М.,
Солонянська ЗОШ
7.
Обговорення  підсумків  ІІ  (міського)  етапу  Всеукраїнських  олімпіад  з  предметів.
Дмитренко І.В.,
керівник МО
8.
  План  проведення  Тижня  рідної  мови  у  школі.
Андрущенко В.В.,
Петро-Михайлівська ЗОШ

ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ

1.
Підготуватися  до  проведення  круглого  столу  на  тему:  „Впровадження  нетрадиційного,  нестандартного  підходу  до  організації  творчої  діяльності  учнів  та  розвитку  у  них  інтересу  до  вивчення  мови  і  літератури  під  час  проведення  позакласних  та  позашкільних  заходів”.


Члени  МО
2.
Інформація  про  методичну  допомогу  молодим  педагогам.
Д`яченко І.В.,
методист МК
3.
Підготувати до  огляду  кабінет  української  мови.
НестеренкоН.В.,
Новогупалівська ЗОШ
4.
Огляд  новинок  методичної  літератури,  періодичної  преси.
Карпович Л.С.,
гімназія «Світоч»
5.
Поповнювати  навчальні  кабінети  роздатковим  та  дидактичним  матеріалом.
Члени  МО


ІV  ЗАСІДАННЯ


         БЕРЕЗЕНЬ, 2013р., НОВОГУПАЛІВСЬКА ЗОШ

ТЕМА.  Нові  методики  та  підходи  в  організації 
позакласної та позашкільної  роботи з  метою  підвищення 
 інтересу  учнів до культури  рідного  краю,  поглиблення  знань  з  мови
  та  літератури.

МЕТА.  Сприяти  організації  позакласної  роботи  як  засобу виховання 
 любові  до   рідного  слова,  підвищення  загального культурного  і  морального 
 рівня  учнів.


Зміст
Відповідальні
1.
Круглий  стіл  на  тему:  „Впровадження  нетрадиційного,  нестандартного  підходу  до  організації  творчої  діяльності  учнів  та  розвитку  в  них  інтересу  до  вивчення  мови  і  літератури  під  час  проведення  позашкільних  і  позакласних  заходів”


Члени  МО
2.
Огляд  новинок  методичної  літератури  з  теми.
Дмитренко І.В.,
керівник МО
3.
Відвідування  та  обговорення  уроків  та  виховних  заходів.  Обмін  досвідом.
Члени  МО
4.
Творча лабораторія словесника.
НестеренкоН.В.,
Новогупалівська ЗОШ
5.
Портфоліо як компетентісно-орієнтовна технологія.
НестеренкоН.В.,
Новогупалівська ЗОШ
6.
Огляд  кабінету  української  мови та літератури  (зав.кабінетом  НестеренкоН.В.)
НестеренкоН.В.,
Новогупалівська ЗОШ


ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ


1.
Організація  роботи  консультативних  пунктів  для  учнів  випускних  класів.
Члени МО
2.
Підготовка  до  відзначення  Дня  слов’янської  писемності  і  культури.
Члени МО
3.
Звіт  про  роботу  МО  у  2012-2013  навчальному  році.
Дмитренко І.В., керівник МО
4.
Звіт  про  участь  учнів  у  творчих  конкурсах.
Д`яченко І.В.,
методист МК

5.
Планування  навчальної  практики.
Члени  МО
6.
Огляд  новин  методичної  літератури  та  періодичної  преси.
Члени  МО

 
V  ЗАСІДАННЯ

     ТРАВЕНЬ,  2013р.

ТЕМА.  Підведення  підсумків  роботи  МО  вчителів  -
 словесників
              протягом  2012-2013  навчального  року.

МЕТА.  Узагальнити  й  проаналізувати  ефективність 
і  результативність   роботи  МО 
 протягом  навчального  року.
   

Зміст
Відповідальні
1.
Звіт  голови  МО  про  роботу  протягом  навчального  року,  об’єктивна  оцінка  діяльності  методичного  об’єднання,  досягнень  та  недоліків  і  визначення  шляхів  удосконалення  роботи  МО  у  наступному  навчальному  році.


ДмитренкоІ.В.,
керівник МО
2.
Звіт  про  організацію  роботи  консультативних  пунктів  для  учнів  9-х  і  11-х  класів  та  підготовку  до  державної  підсумкової  атестації.
Члени  МО
3.
Інформація  про  участь  учнів  району  у  творчих конкурсах.
Д`яченкоІ.В.,
методист МК

5.
Огляд  новинок  методичної  літератури  та  періодичної  преси.
Члени  МО
6.
Звіт  про  відзначення  Дня  слов’янської  писемності  та  культури.
Члени  МО
7.
Обговорення  методики  проведення  переказу  з  творчим  завданням  на  державній  підсумковій  атестації.
Члени  МО


ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ


1.
Добір  і  систематизація  матеріалів  для  оформлення  слайд-презентації  „Літературне  Запоріжжя”.

Члени  МО


 Архів:

План роботи РМО на 2011 - 2012 навчальний рік

РМО вчителів української мови та літератури Вільнянського району на 2011/2012 н.р.

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

-->
План роботи РМО вчителів української мови та літератури
І засідання (серпень 2011 р.)
1.Про підсумки перевірки готовності навчальних кабінетів до початку 2011-2012 н.р.
методист РМК, Дяченко І.В.
2.Про результати перевірки атестаційних робіт ДПА з української мови учнів 9-х та 11-х класів закладів освіти Вільнянського району. Класифікація помилок та оцінювання диктантів і письмових творів

вчитель Вільнянської ЗОШ № 3Поліщук С.А.
3.Про рівень навчальних досягнень з української мови та літератури учнів 9 - их класів Вільнянської ЗОШ І - ІІІ ступенів № 3 та Купріянівської ЗОШ

методист РМК, Дяченко І.В.
4.Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення української мови та літератури в 2011-2012 н.р.
методист РМК, Дяченко І.В.
5.Опрацювання переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/12 навчальному році
методист РМК, Дяченко І.В.
6.Аналіз роботи РМО вчителів української мови та літератури за 2010\2011 н.р.Напрямки планування роботи РМО у 2011\2012н.р.
керівник РМО Дмитренко І.В.
7.Методика створення і застосування слайд - презентацій на уроках української мови ( теорія і практичне використання)
вчитель української мови та літератури Шовкова І.В.
8.Рекомендації щодо оформлення журнальної сторінки ( за результатами перевірки класних журналів)
методист РМК, Дяченко І.В.
ІІ засідання (жовтень 2011 р.)
1.Відкритий урок із української літератури у 11 класі на тему:"Г.Косинка "В житах" - зупинена мить, пошуки порушеної гармонії"
вчитель Вільнянської ЗОШ № 3 Лебединська Н.М.
2.Про проведення Року з інформаційними технологіями "Нам добре разом скрізь"
методист РМК, Дяченко І.В.
3.Практичне заняття "Створення візитки на віртуальному РМО"
методист РМК, Дяченко І.В.
ІІІ засідання (січень 2012 р.)
1.Огляд візиток учителів-словесників на віртуальному РМО.
Фастовець Н.І.
2.Робота з документами Google:завантаження файлів, презентацій,розміщення матеріалів на сторінці ЗапоВікі.
Фастовець Н.І.
3.Правила роботи з блогом РМО вчителів української мови та літератури.
Фастовець Н.І.
ІV засідання (лютий 2012 р.)
1.Відкритий урок з української літератури у 7 класі :Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу в оповіданні Євгена Гуцала "Сім'я дикої качки"
вчитель Вільнянської гімназії "Світоч" Юрченко В.В.
2.Питання, які викликають труднощі у випускників під час ЗНО.
вчитель Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Дмитренко І.В.
3.З досвіду роботи
вчитель Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3Лебединська Н.М.