Проблемна тема

Проблемна тема РМО:
     «Науково-методичне
       забезпечення формування
      компетентнісної особистості
       шляхом організації проектної
         діяльності на уроках української мови та літератури»
*  *  *
АРХІВ 
(2008 - 2012)

"Педагогічна майстерність учителя -
важливий чинник саморганізації
професійної діяльності на рефлексійній основі"
Модель реалізації роботи РМО за векторною системою
(продовження моделі-с.2) 
 План роботи РМО над проблемною темою:
Рік перший (2008-2009)
Тема: "Технологія вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду"
Педагогічні читання: " В.О.Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя."
"І.А.Зязюн про педагогічну майстерність як крило у майбутнє"
Методична оперативка: "Як описати власний досвід роботи"
Практикум: "Авторський урок. Яким йому бути?" (упровадження інноваційних технологій як шлях підвищення педагогічної майстерності)

Рік другий(2009-2010)
Тема: "Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності"
Методична оперативка: "Способи педагогічної взаємодії"
Практикум: "Духовне спілкування вчителя й учня"

Рік третій (2011 - 2012)
Тема: "Професійні секрети вчителів - майстрів в організації навчально-виховного процесу"
Педагогічні читання: "Компетентнісно орієнтований підхід до навчання, виховання та розвитку - важлива складова педагогічної майстерності вчителя" (за І.В.Родигіною).
Методична оперативка: "Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці" (за І.А.Зязюном)
 Практикум: "Психологія взаєморозуміння. Види потреб у спілкуванні"